Nederlandse Oefen-vragen Zendamateur

                              NOVICE               

 

FULL

  

Lastige Opgaven uitgewerkt

 

Welke rekenmachine voor het examen?als de frequentie wordt verdrievoudigd dan wordt de ingangsimpedantie c2 is 5 maal zo groot als c1 schak werkt als c2 is vijf maal zo groot als c1 de schakeling werkt de amperemeter met een inwendige weerstand ri wijst 4 ampere aan de combinatie van transformator en antenne is het best aangepast aan de coaxiale kabel de gemiddelde waarde van de blok stroom is de gevoeligheid van de oscilloscoop is zo ingesteld dat 1 schaaldeel overeenkomt met 100 volt de kantelfrequentie van dit filter bedraagt ongeveer de kantelfrequentie van dit filter bedraagt ongeveer b de karakteristieke impedantie zo van de coaxkabel is 50 ohm de kwaliteitsfactoe q van deze kring bedraagt de kwalitetsfactor q van de schakeling wordt hierdoor de pll wekt een frequentie op tussen 144 en 146 mhz meest geschikte kantelfrequentie van het filter in de regellus is de schakelende voeding wordt belast met rl de spanning op de aansluitklemmen van een antenne wordt verhoogd van 10 volt naar 14 volt de spanning over de spoel is de spanning over de weerstand rc is transistor de spanning over de weerstand rc is transitor de spanning over rb moet worden gestabiliseerd op 5 volt de spanning tussen de punten x en y is de spanning tussen de punten x en y is b de spoel heeft een gelijkstroomweerstand van 40 ohm de stroom door de condensator is de stroom door de spoel is ongeveer de stroomverdeling over de dipool is aangegeven in de uitgangs spanning van de schakeling met siliciumtransistor is de versterking van de schakeling is deze schakeling functioneert als een exor digital sinalprocessor dac systeem is dit is het blokschema van een fm-relalsstatlon met filters dit is het blokschema van een fm-relalsstatlon met filters zender door een spoel met een zelfinductie van 0,2 henry loopt een sinuvormige wisselstroom van 2 ampere een 50 ohm coaxiale kabel wil men aanpassen op een antenne met een impedantie van 72 ohm een afgestemde draadantenne is aan een einde met een aanpaseenheid op een werkende zender een amperemeter heeft een inwendige weerstand van 20 ohm een amperemeter heeft een inwendige weerstand van 20 ohm meetgebied van de meter zonder parallelweerstand is een amplitudegemoduleerde zender wordt met een laagfrequenttoon 100 proc pep is 200 watt een condensator van 25 nf is aangesloten op een wisselspanning met een frequentie van 50 khz een condensator van 25 nf is aangesloten op een wisselspanning van 50 khz een condensator van 25 nf is aangesloten op een wisselspanning van 50 khz b een ideale transformator heeft een primaire wikkeling van 9 windingen en sec 3 win een in een enkele laag gewikkelde spoel wordt vervangen door een spoel met een 2 maal zo grote diameter een in het midden gevoede halvegolfantenne is in resonantie op 7 mhz een ontvanger voor 145,500 mhz heeft een middenfrequentie van 10,700 mhz de spiegelfrequentie is een smoorspoel met een impedantie van 10 ohm heeft een ohmse weerstand van 8 ohm een verticale antenne heeft een lengte van 10 meter impedantie van 36 ohm een yagi-antenne heeft een voor-achterverhouding van 10 db erp en eirp golfpijp heeft een inwendige diameter van 10 cm het door de schakeling opgenomen vermogen is het opgenomen vermogen is het uitgangsvermogen van de zender is impedantie overzetting is kwadratisch met het wikkelverhouding impedantie overzetting ivm wikkelverhouding in de schakeling is de wisselstroom 0,5 ampere in de schakeling wordt de weerstand r vervangen door een weerstand met tweemaal zo grote in de versterker is een siliciumtransistor toegepast de collectorweerstand is in de weerstand wordt een vermogen van 1 watt gedissipeerd ionosfeer hoger kritische frequentie l1 l2 en l3 zijn niet gekoppeld l1 l2 en l3 zijn niet gekoppeld a l1 l2 en l3 zijn niet gekoppeld met uitleg om de resonantiefrequentie van een kring een factor 2 te verhogen moet de varicap gewijzigd worden om hannonischen van de zendfrequentie te onderdrukken wordt aan de coaxiale voedingslijn naar de antenne een coaxiale stub pep scoop 20 v top-top q-factor van de kring is ongeveer rekenen met db voor examen stroomversterking transistor swr berekenen tellen in db voor de vermenigvuldiging twee stukken coaxkabel met een elektrische lengte van elk 0,25 en 70 ohm u over zener diode met karikteristiek voor de transistor geldt ube 0,7 volt de basisstroom is verwaarloosbaar klein voor een spoel geldt rl 6 ohm en xl 8 ohm voor elk van de condensatoren is de maximaal toelaatbare spanning 80 volt weerstanden brug wetvanohm in driehoek zelfde de stroom door de condensator is een 2-meter FM-zender wordt gemoduleerd met spraak de bandbreedte van het hf-signaal is ongeveer een geschikte bemonsteringsfrequentie voor een spraaksignaal met frequenties